Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Terapijski savez: angažovanje mladih

Uključivanje mladih muškaraca u sistem podrške mentalnog zdravlja

Dobra klinička nega za mlade ljude sa graničnim poremećajem ličnosti

Sigurni načini komunikacije na temu samoubistva na društvenim mrežama