Politika privatnosti

Zdravo!

Želimo da se svi koji nam se obrate za podršku osećaju dobrodošlo i da znaju da su lični podaci koje podele sa nama na sigurnom. Ova politika privatnosti (nadalje ćemo je zvati: „Politika Privatnosti“) služi da ti predstavi kako prikupljamo, koristimo i čuvamo podatke o tvojoj ličnosti (a to su podaci koji te razlikuju od svih drugih, kao što su, na primer tvoje ime, prezime, tvoja adresa, tvoj JMBG, tvoj broj telefona, ali i svaki drugi podatak koji nešto govori o tebi).

Ova Politika Privatnosti se u budućnosti može menjati, pa te molimo da ne zaboraviš da s vremena na vreme svratiš i proveriš da li u njoj ima nekih promena (ova verzija je poslednji put ažurirana 1. decembra 2022.). Mi ćemo, u slučaju bilo kakve promene Politike Privatnosti, tu promenu jasno navesti na našoj internet stranici, a istovremeno ćemo te o tome obavestiti preko dogovorenog kanala za našu komunikaciju.

Naša misija je da se prema tebi odnosimo otvoreno i sa punim poštovanjem. Zbog toga, podstičemo te da u nastavku pročitaš više o tome kako ćemo se brinuti o tvojim ličnim podacima, i da znaš da je njihova zaštita nama važna jednako koliko i tebi.

1. Ko smo mi?

Mi smo Centar za zaštitu odojčadi dece i omladine, sa sedištem u Zvečanskoj ulici broj 7 u Beogradu. Naša osnovna delatnost je briga o deci bez roditeljskog staranja. Pored ove delatnosti, pružamo deci i mladima mnoge druge usluge, poput usluga savetovanja i konsultacija. Naš cilj je da ti pomognemo u svakom trenutku u kom osetiš da ti je naša pomoć potrebna. Više o nama možeš pročitati na internet stranici https://zvecanska.org.rs.

Počev od 2005. godine, udruženi sa drugim saradnicima, pokrenuli smo NADEL (skraćenica od NAcionalna DEčija Linija) – uslugu telefonskog savetovanja koja svoj deci u Srbiji omogućava da u bilo kom trenutku dobiju savetodavnu podršku putem besplatnog poziva na telefonski broj 116111, ako se nađu u okolnostima u kojima su im ugrožena prava, ili u bilo kojoj drugoj situaciji, kada osete potrebu za razgovorom sa kompetentnom i poverljivom osobom koja želi da ih pažljivo sasluša.

U saradnji sa Dečijim Fondom Ujedinjenih Nacija (UNICEF) i Institutom za Mentalno zdravlje Republike Srbije, 2022. godine smo pokrenuli sveobuhvatnu platformu pod nazivom SVE JE OK (na koju pristupaš posetom internet stranici za zakazivanje savetovanja www.svejeok.rs, a nadalje ćemo ovu platformu zvati „SVE JE OK“), u cilju osiguravanja besplatne celovite i kvalitetne podrške radi unapređenja mentalnog zdravlja mladih, uzrasta od 15 do 30 godina, putem zakazivanja online savetovanja, online četa i na druge načine navedene na internet stranici SVE JE OK, kao i savetovanja njihovih roditelja, staratelja i nastavnika.

Savetnici koje angažujemo na telefonskom savetovanju preko NADEL-ove linije 11611, biće angažovani i u online savetovalištu SVE JE OK (njih ćemo nadalje u ovom tekstu zvati: „Savetnici“, a online savetovalište u kom će oni razgovarati sa onima koji zakažu termin ćemo zvati: „Savetovalište“). Zajedno sa Savetnicima, posvećeni smo da svakome ko nam se obrati za pomoć budemo poverljiv sagovornik.

U pogledu tvojih ličnih podataka, koje prikupljamo putem SVE JE OK platforme i tokom razgovora u Savetovalištu, mi ćemo biti rukovalac podacima (pa ćemo se u ovom tekstu nadalje zvati i „Rukovalac“ ili „mi“). Kao Rukovalac, mi određujemo:

• koji lični podaci su nam potrebni od tebe;
• zbog čega ćemo ti tražiti te lične podatke (takozvana „svrha obrade“);
• da li ćemo te lične podatke deliti sa nekim drugim, ili ne, i, ako da, iz kojih razloga;
• koliko dugo ćemo tvoje podatke čuvati.

Posvećeni smo zaštiti tvojih ličnih podataka i ulažemo sve napore da obezbedimo da se tvoji lični podaci obrađuju na pošten, otvoren i jasan način.

2. Kako prikupljamo podatke o ličnosti od tebe

Prikupljamo informacije i lične podatke od tebe na sledeće načine:

1. Kada posetiš internet stranicu www.svejeok.rs – koristimo „kolačiće“ (na engleskom jeziku „cookies“) u cilju poboljšanja funkcionalnosti internet stranice i praćenja statistike poseta stranici. Više detalja o ovome možeš naći u našoj Politici Kolačića;

2. Kada zakažeš savetovanje u Savetovalištu na internet stranici www.svejeok.rs – tada ćeš nam ostaviti svoje ime i kontakt imejl adresu;

3. Tokom razgovora sa Savetnikom u Savetovalištu – tada prikupljamo samo najosnovnije lične podatke – tvoje ime, kontakt imejl adresu, tvoj pol i datum tvog rođenja;

4. Kada ostaviš komentar na vest koju smo okačili na internet stranici www.svejeok.rs – tada nam je potrebno tvoje ime i imejl adresa.

Prilikom tvog korišćenja internet stranice SVE JE OK, možemo doći u posed IP adrese uređaja sa kog pristupaš stranici, kao i još nekih informacija u vezi sa tvojim pristupom poput datuma i vremena pristupa, internet pretraživač koji koristiš i ime tvog internet provajdera. IP adresa može te (ali i ne mora) identifikovati i stoga ćemo se i prema njoj odnositi kao i prema bilo kom drugom tvom ličnom podatku.

Gde god je to moguće, koristimo informacije koje ne upućuju na konkretna lica i koje ne identifikuju pojedinačne posetioce naše internet stranice (takve informaciju se nazivaju i anonimizovanim).

3. Lični podaci koje prikupljamo i zašto ih koristimo

Lični podaci

Lični podaci koje prikupljamo od tebe su ograničeni na tvoje ime, datum rođenja, imejl adresu, pol i IP adresu. Ove podatke prikupljamo isključivo na način i u trenutku koji smo opisali u prethodnoj sekciji ove Politike Privatnosti.

Sve druge podatke o ličnosti koje otkriješ Savetniku u toku online savetovanja nećemo beležiti, niti čuvati ni na koji način, i ti podaci će ostati tajna između tebe i odabranog Savetnika, koji ima obavezu čuvanja poverljivosti podataka.

Takođe te obaveštavamo da će se tokom online savetovanja sa odabranim Savetnikom uspostaviti video i audio veza između vas dvoje i da je to neophodno kako bi Savetnik mogao da te sasluša i da ti se obrati na najbolji mogući način. S tim u vezi, važno nam je da znaš da se audio i video snimci razgovora obavljeni putem online savetovanja neće snimati, niti čuvati u bilo kom formatu. Svaki obavljen razgovor ostaje tajna između tebe i tvog odabranog Savetnika.

U izuzetnim situacijama, ako tokom vašeg razgovora Savetnik ustanovi da tebi ili tebi bliskoj osobi preti opasnost po život i zdravlje, Savetnik će sve dobijene informacije o tim okolnostima proslediti policiji i/ili drugim nadležnim organima, a tvoje podatke će zadržati duže od roka navedenog u sekciji 7 Politike Privatnosti – u skladu sa zakonima koji regulišu krivično gonjenje, oblast zaštite dece i porodice, ili drugim primenjivim zakonima.

Svrha za koju su nam potrebni tvoji lični podaci

Svaki od tvojih ličnih podataka koji smo ovde naveli potreban nam je iz sledećih razloga:

• tvoje ime i imejl adresa su nam potrebni radi zakazivanja savetovanja u Savetovalištu, to jest kako bismo mogli da te obavestimo da je termin uspešno zakazan, o ponovnom zakazivanju, kao i o svim drugim bitnim okolnostima u vezi sa SVE JE OK i Savetovalištem;

• tvoj datum rođenja i pol beležimo pre svega zbog prikupljanja statističkih podataka o polu i uzrastu lica koja su učestvovala u radu Savetovališta;

• IP adresu automatski prikupljamo pri korišćenju platforme SVE JE OK od strane bilo kog korisnika, pa tako i tvoja IP adresa postaje vidljiva prilikom posete internet stranici SVE JE OK, zakazivanja termina ili ostavljanja komentara na tekst objavljen na SVE JE OK.

Posebni podaci o ličnosti

Posebni podaci o ličnosti su naročito osetljivi podaci poput podataka o tvom zdravstvenom stanju, seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji, verskom opredeljenju, rasnom ili etničkom poreklu, političkom mišljenju, i drugim podacima koje predviđa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu ćemo ovaj zakon zvati „Zakon“) u svom članu 17.

Ovim putem ti potvrđujemo da putem platforme SVE JE OK ne prikupljamo, niti obrađujemo, bilo koji poseban podatak o tvojoj ličnosti, niti bilo čiji drugi, ukoliko ga ti na bilo koji način izneseš ili saopštiš.

4. Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti

Sve tvoje lične podatke, prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Politikom Privatnosti i isključivo na osnovu tvoje saglasnosti, koju nam daješ pre počinjanja prikupljanja tvojih ličnih podataka i nakon što se upoznaš sa ovom Politikom Privatnosti.

Saglasnost se daje putem takozvane „tick-the-box“ („označi kućicu“) procedure i bez ovakvog davanja saglasnosti nećemo biti u mogućnosti da zakažemo termin u Savetovalištu (budući da su nam tvoji podaci o kontakt imejl adresi potrebni kako bismo izvršili prvo zakazivanje i obavestili te o njegovom terminu).

Obaveštavamo te da, u skladu sa Zakonom, ovu saglasnost možeš samostalno da daš sa navršenih 15 godina, a ako imaš manje od 15 godina, imamo obavezu da tražimo da saglasnost daju tvoji roditelji ili staratelji.

Kolačići

Kada prvi put posetiš internet stranicu SVE JE OK, tražićemo saglasnost za uključivanje onih kolačića (i za obradu svih ličnih podataka prikupljenih pomoću ovih kolačića) koji nisu neophodni da bi stranica SVE JE OK funkcionisala – dakle, moći ćeš da podesiš svoj izbor kolačića prilikom svoje prve posete. Kada su kolačići striktno neophodni, nećemo tražiti tvoju saglasnost, jer smatramo da imamo legitiman interes da obradimo lične podatke koje oni prikupljaju.

Uvek možeš povući svoju saglasnost tako što ćeš obrisati kolačiće iz keš memorije na svom kompjuteru ili drugom uređaju i odbiti da ih uključiš sledeći put kada posetiš SVE JE OK.

Za više informacija o našoj upotrebi kolačića, različitim vrstama kolačića, informacijama koje oni prikupljaju i dalje informacije o tome kako možeš da kontrolišeš vrste kolačića koji se postavljaju na tvoj pretraživač, pogledaj našu Politiku Kolačića.

5. Deljenje tvojih podataka sa drugim licima

Lični podaci koje prikupimo od tebe u skladu sa Politikom Privatnosti neće biti deljeni ni sa kim drugim i pristup njima imaće samo dve osobe kod Rukovaoca – tvoj odabrani Savetnik i koordinator Savetovališta.

Za ispravan rad internet stranice SVE JE OK angažovani su i eksterni pružaoci usluga:

• pružalac usluga za održavanje sajta;
• pružalac usluga za hosting sajta.

Ove eksterne pružaoce usluga nadalje ćemo zvati „Obrađivači podataka o ličnosti“ ili „Obrađivači“.

Kako će Obrađivači imati pristup podacima koji se prikupljaju radi zakazivanja termina i prilikom korišćenja sajta (ime, imejl adresa i IP adresa), potvrđujemo ti da smo sa njima potpisali poseban ugovor kojim oni garantuju da tvoje podatke čuvaju sa jednakom pažnjom kao i mi, u skladu sa Zakonom i ovom Politikom Privatnosti.

Budući da server na kome se čuvaju tvoji podaci o ličnosti može biti lociran van naše zemlje, postarali smo se da lokacija takvog servera sme biti isključivo u onim državama koje se smatraju bezbednim za izvoz podataka o ličnosti, u skladu sa svim primenjivim propisima.

Kada su u pitanju podaci o ličnosti koji se mogu deliti putem kolačića, jedino što se može smatrati takvim podatkom je IP adresa sa koje pristupaš sajtu. Kako zbog prirode kolačića IP adresa korisnika može završiti i van tzv. „bezbednih“ država koje smo naveli malopre, pobrinuli smo se da u tim slučajevima bude osiguran primeren nivo zaštite podataka, a koji je jednak nivou koji garantuje Zakon i ostali primenjivi propisi.

Deljenje podataka u skladu sa zakonom

Izuzev Obrađivača, tvoji lični podaci će biti učinjeni dostupnim drugim primaocima isključivo ako nas na to obavezuje neki zakon ili drugi propis u Republici Srbiji (poput slučaja kada Savetnik ustanovi da tebi ili tebi bliskoj osobi preti opasnost po život i zdravlje, kao što smo naveli u sekciji 3. Politike Privatnosti)

6. Čuvanje tvojih ličnih podataka bezbednim

Primenjujemo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mere da zaštitimo tvoje lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmene, uništenja i gubitka. Neke od tih mera su:

• ograničen pristup: tvojim podacima mogu da pristupe samo dve osobe – tvoj odabrani Savetnik i koordinator Savetovališta. Da bismo to osigurali, ove osobe će podacima pristupati samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.). Ista ograničenja važiće i za lica angažovana od strane Obrađivača (koji će imati pristup samo tvom imenu, imejl adresi i IP adresi tvog uređaja) po principu „Need to Know“ (odnosno pristup imaju samo ona lica čiji posao kod Obrađivača to zahteva);

• kontrola unosa podataka: samo za to ovlašćeno lice prikuplja i pohranjuje tvoje lične podatke, pod kontrolom koordinatora Savetovališta;

• anonimizacija: gde god je to moguće, primenićemo dodatni vid zaštite tvojih podataka putem pseudonimizacije (tvoji podaci neće biti razumljivi nikome ko ne poseduje tzv. „ključ“ za razbijanje šifre) ili kriptozaštite;

i sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu tvojih podataka o ličnosti.

Ipak, molimo te da imaš u vidu da, budući da će Rukovalac za savetovanja u Savetovalištu koristiti eksternog pružaoca usluga za uspostavljanje video veze – Zoom, ne možemo da ti garantujemo da će elektronski prenos podataka putem te aplikacije biti bezbedan i bez greške, kao i da neće biti presretnut ili na neki drugi način ometen ili nebezbedan za korišćenje. Iako Rukovalac nije odgovoran ako su ove greške ili propusti posledica rada Zoom platforme, uveravamo te da smo prilikom odabira eksternog pružaoca usluga primenjivali najstrože kriterijume u sferi informacione bezbednosti i izabrali ga na osnovu implementiranih bezbednosnih procedura i reputacije koju u ovoj oblasti Zoom uživa globalno. U slučaju bilo kakvog propusta od strane navesti, mi ćemo uložiti maksimalne napore kako takav propust ne bi ugrozio tvoju privatnost.

Internet stranica SVE JE OK može sadržati veze ka drugim internet stranicama. Iako pokušavamo da se povežemo samo sa internet stranicama koji dele naše visoke standarde i poštovanje privatnosti, nismo odgovorni za sadržaj ili praksu privatnosti koju koriste druge internet stranice.

Uvek imaj na umu da internet stranice ili oglašivači koje imaju linkove na našoj stranici mogu prikupljati tvoje podatke o ličnosti. Ova Politika Privatnosti ne pokriva praksu tih internet stranica ili oglašivača.

7. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koje prikupimo od tebe u skladu sa ovom Politikom Privatnosti čuvaće se samo do 31. marta 2023. godine i nakon toga biće trajno obrisani.

8. Tvoja prava

Imaš mnoga prava u vezi sa tvojim ličnim podacima koji su kod nas. Ispod smo ih nabrojali kako bi ti bila jasnija:

• Pravo na pristup tvojim ličnim podacima: Imaš pravo da tražiš pristup kopiji ličnih podataka koje držimo o tebi, zajedno sa informacijom o tome:

koje od tvojih ličnih podataka koristimo,
zašto ih koristimo,
sa kim ih delimo,
koliko dugo ih čuvamo,
da imaš pravo na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku (više o tim pravima u daljem tekstu),
i da li su tvoji podaci korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

Zahtev za pristup je besplatan.

• Pravo na prigovor: Ukoliko smatraš da nešto nije u redu sa tim kako se odnosimo prema tvojim podacima o ličnosti, u svakom trenutku možeš da uložiš prigovor u vezi sa tim. Molimo te da nas kontaktiraš na imejl adresu ili brojeve telefona koje smo naveli u daljem tekstu, kao i da u tom slučaju navedeš što više detalja o svom prigovoru.

• Pravo na opoziv saglasnosti: Kao što smo te već obavestili u ovoj Politici Privatnosti, mi obrađujemo tvoje podatke isključivo na osnovu tvoje saglasnosti (izuzev situacije sa neophodnim kolačićima, kako je to navedeno u sekciji 4 ove Politike Privatnosti). U svakom trenutku svoju saglasnost možeš povući, u kom slučaju mi prestajemo sa daljom obradom tvojih ličnih podataka. Molimo te da imaš na umu da ukoliko iskoristiš ovo pravo, to ne znači da smo tvoje lične podatke pre povlačenja saglasnosti prikupljali i držali nezakonito i to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa tvojom saglasnošću.

• Pravo na ispravku tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da promenimo ili dopunimo sve netačne ili nepotpune lične podatke koji se čuvaju o tebi.

• Pravo na brisanje tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da izbrišemo tvoje lične podatke ako nam za svrhu zbog koje smo ih prikupili više nisu potrebni (za svrhu obrade vrati se na sekciju 3), ukoliko si povukao/la saglasnost, ili u bilo kom drugom slučaju kada to od nas zatražiš, a mi ćemo po istom zahtevu postupiti bez nepotrebnog odlaganja.

• Pravo na prenosivost tvojih podataka o ličnosti: Možeš da tražiš od nas da tebi ili nekom drugom prenesemo sve ili neke od ličnih podataka koje imamo o tebi, na način i u obliku da se mogu lako preneti.

• Pravo na ograničavanje obrade tvojih podataka o ličnosti: Ukoliko ne želiš da tvoje lične podatke obrišemo u skladu sa tvojim pravom na brisanje, možeš da tražiš od nas da njihovu obradu ograničimo. U ovom slučaju obustavićemo sve aktivnosti u vezi sa tvojim ličnim podacima, do razrešenja tvog zahteva u vezi sa daljim postupanjem.

• Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Automatizovano donošenje odluka i profilisanje se dešava kada kompjuter koristi tvoje lične podatke da donese odluku bez ljudske intervencije. Obaveštavamo te da se na tvoje podatke o ličnosti koje prikupljamo u skladu sa ovom Politikom Privatnosti ne primenjuje ovakav način donošenja odluka. Ipak, dužni smo da te obavestimo da imaš pravo da ne budeš podvrgnut/a automatizovanim odlukama (uključujući i profilisanje) koje će imati bilo kakav značajan uticaj na tebe, osim ako nam nisi dao/la svoju eksplicitnu saglasnost za tako nešto, ukoliko je takvo donošenje odluka neophodno za izvršenje ugovora između tebe i nas ili je na drugi način dozvoljeno Zakonom i drugim primenjivim propisima. Ponavljamo da trenutno ne sprovodimo nikakvo automatsko donošenje odluka(uključujući i profilisanje), niti imamo nameru da tako nešto radimo u budućnosti.

Ako želiš da iskoristiš bilo koje od ovih prava, uložiš prigovor, ili dobiješ dodatne informacije o nama i o načinu na koji se staramo o ličnim podacima koje su nam povereni, to možeš da učiniš tako što ćeš kontaktirati sa našom koleginicom Bojanom, koja je naše odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnosti, putem sledećih kontakt detalja:

Bojana Petrović – Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Imejl adresa: zastita.podataka@czodo.rs
Brojevi telefona telefona: 011/2648-622, lokal 122; 064/297-68-97

Kako bismo bili sigurni da iza podnetog zahteva stojiš ti, pre postupanja po njemu možemo da ti zatražimo neki dokaz o identitetu. Ukoliko nam prilikom takvog dostavljanja dokaza o identitetu otkriješ ili na drugi način učiniš dostupnim neki podatak o ličnosti, obaveštavamo te da se takvi podaci o ličnosti neće nigde čuvati, već će biti obrisani istog trenutka kada se uverimo da iza podnetog zahteva zaista stojiš ti.

U našoj zemlji postoji institucija koja se između ostalog bavi i zaštitom podataka o ličnosti svih građana Srbije. Ta institucija zove se Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu ćemo ga zvati „Poverenik“, a više o tome čime se sve bavi ovaj državni organ možeš videti na www.poverenik.rs). Ukoliko imaš pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom svojih podataka o ličnosti, možeš se u vezi sa tim odmah i direktno obratiti Povereniku, na imejl adresu office@poverenik.rs.