Uslovi korišćenja

OPŠTE INFORMACIJE

1. Sve je OK je onlajn platforma (na internet adresi www.svejeok.rs, u daljem tekstu: „SVE JE OK“) sa ciljem osiguravanja besplatne celovite i kvalitetne podrške radi unapređenja mentalnog zdravlja mladih, preko koje maloletnici i mladi, uzrasta od 15 do 30 godina (u daljem tekstu: „Korisnici“), mogu da zakažu termin da se posavetuju sa stručnjacima (u daljem tekstu: „Savetnici“) angažovanim od strane Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, sa sedištem u Zvečanskoj ulici broj 7 u Beogradu (u daljem tekstu: „Centar“). Više o našim Savetnicima možete videti na ovom linku, a o Centru možete saznati i pročitati na internet stranici www.zvecanska.org.rs. Svrha povezivanja između Korisnika i Savetnika je pružanje saveta o svim problemima sa kojima se mladi mogu susresti tokom odrastanja. Centar ove savete pruža kao savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge u skladu sa članom 46. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2011 i 117/2022 – odluka US) (u daljem tekstu: „Svrha platforme“).

2. Korisnici i Savetnici stupaju u kontakt putem video veze gde god da se Korisnik nalazi, a preko aplikacije eksternog pružaoca usluga. S tim u vezi, Korisnik prihvata da se ne može garantovati da će elektronski prenos podataka biti bezbedan i bez greške, da informacija neće biti presretnuta, oštećena, izgubljena, uništena, zakasnela, nepotpuna, ili na neki drugi način oštećena ili nebezbedna za korišćenje. Shodno pomenutom, vlasnik internet stranice www.svejeok.rs i Centar neće snositi odgovornost prema Korisniku ni po jednom osnovu, za bilo koju grešku ili propust koji može proizaći ili je u vezi sa informacijom poslatom elektronskim putem, kao i za oslanjanje Korisnika na tu informaciju, ako su ove greške ili propusti posledica rada komunikacionih platformi nezavisnih od vlasnika internet stranice www.svejeok.rs i Centra.

3. SVE JE OK služi isključivo za ličnu upotrebu od strane korisnika. Korišćenje internet stranice nije predviđeno za bilo kakvu komercijalnu upotrebu, ili upotrebu od strane organizacija ili privrednih društava. Sadržaj na SVE JE OK ne može biti korišćen u svrhe koje su u suprotnosti sa primenjivim propisima. Korisnicima je zabranjeno da na bilo koji način utiču na rad SVE JE OK, uključujući, ali ne ograničavajući se na pristup sistemu i hardveru SVE JE OK na način koji može da ošteti, prekine ili uspori internet stranicu.

4. Korišćenje SVE JE OK zahteva određenu minimalnu dozu poznavanja rada sa računarom ili drugim uređajem sa kog se može pristupiti internet stranici i poznavanja rada na internetu.

5. SVE JE OK zadržava pravo da vrši izmene, kao i da obustavi dalji rad internet stranice, u skladu sa odlukom Centra i vlasnika internet stranice www.svejeok.rs. Korisnik i Savetnici to izričito prihvataju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

6. Korisnik garantuje da razume ove Uslove korišćenja i da prilikom prihvatanja ovih Uslova korišćenja sa njegove strane ne postoje mane volje.

7. SVE JE OK je osmišljen radi:

• zakazivanja termina za razgovore sa Savetnicima u online savetovalištu;
• pružanja pomoći Korisnicima putem online chat funkcije;
• pružanja informacija Korisnicima u cilju celovite i kvalitetne podrške radi unapređenja mentalnog zdravlja mladih.

Molimo Vas da informacije na SVE JE OK koristite odgovorno.

8. Zakazivanje termina u online savetovalištu nije i ne smatra se zakazivanjem termina radi pružanja usluga zdravstvene zaštite. Kada god je Korisniku potreban lični medicinski savet, postavljanje dijagnoze ili davanje terapije u vezi sa mentalnim zdravljem (ili zdravljem uopšte), upućujemo na javljanje svom izabranom lekaru ili drugom pružaocu usluga zdravstvene zaštite.

9. Korišćenje SVE JE OK je besplatno. Ograđujemo se od bilo kog slučaja kontaktiranja i traženja bilo kakvog vida plaćanja, poklona ili drugih vrsta naknade. Ukoliko se tako nešto ipak dogodi, pozivamo Korisnike da takav zahtev odbiju i da odmah prijave na svejeok2021@gmail.com mail adresu.

PRAVA I OBAVEZE SAVETNIKA

10. Vi kao Savetnik garantujete da razumete ove Uslove korišćenja i da prilikom prihvatanja ovih Uslova korišćenja sa vaše strane ne postoje mane volje.

11. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, kao Savetnik garantujete da ste na osnovu određenog zakonitog osnova angažovani od strane Centra, a da vas je Centar uputio na SVE JE OK radi pružanja savetodavno-terapijske usluge u skladu sa članom 46. Zakona o socijalnoj zaštiti. Savetnik ovim potvrđuje da poseduje najmanje sertifikat savetnika u okviru svog psihoterapijskog pravca ili sertifikat psihoterapeuta. Priznati su psihoterapijski pravci zvanično registrovani u Udruženju za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

12. Da bi proverili vaše kvalifikacije, ovlašćena lica SVE JE OK imaju pravo da Vam traže da dostavite određene dokaze. U suprotnom, zadržavamo pravo da vam uskratimo pristup SVE JE OK u funkciji Savetnika. Podaci koje dostavite u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova iz tačke 10. i 11. ovih Uslova korišćenja neće se čuvati niti pohranjivati, već se isti odmah nakon dostavljanja i utvđivanja da su traženi uslovi ispunjeni – brisati.

13. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Savetnik potvrđuje da sve njegove izjave, mišljenja, autorski tekstovi objavljeni na SVE JE OK i odgovori na pitanja Korisnika predstavljaju lične stavove Savetnika i ne predstavljaju stavove SVE JE OK.

OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

14. Korisnik se slaže da korišćenje SVE JE OK vrši na svoju ličnu odgovornost i da preuzima na sebe sve rizike koji mogu da proisteknu iz takvog korišćenja. Sve informacije koje se nalaze na SVE JE OK su u datoj formi, i SVE JE OK ne daje nikakve garancije Korisnicima van onih garancija istaknutih u ovim Uslovima korišćenja, i Politikama Privatnosti i Kolačića. Ovo odricanje od garancija uključuje ali se ne ograničava na garancije o intelektualnoj svojini, sadržaju na internet stranici i njegovoj prikladnosti, i/ili postojanju i oslobađanju od kompjuterskih virusa. SVE JE OK ne daje bilo kakve pravne savete. SVE JE OK ne garantuje ni za kakvu usklađenost sa zakonima drugih država, sem zakona i ostalih propisa na snazi u Republici Srbiji.

15. SVE JE OK ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu usled korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja internet stranice www.svejeok.rs koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, nedostatka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspeha izvršenja komunikacije, izazvanih okolnostima koje nisu pod kontrolom SVE JE OK. Ovaj stav se primenjuje na sve sadržaje i na celokupno funkcionisanje SVE JE OK.

16. SVE JE OK će uložiti maksimalne napore kako bi se omogućilo funkcionisanje sistema SVE JE OK. Korisnici platforme se slažu da su mogući trenutni prekidi u komunikaciji i SVE JE OK neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakve štete koju Korisnik može pretrpeti usled takvog prekida.

17. U slučaju da korišćenjem SVE JE OK Korisnik prouzrokuje bilo kakvu štetu drugim korisnicima SVE JE OK ili trećim licima, dužan je da takvu štetu nadoknadi, i SVE JE OK se neće smatrati odgovornim ni na koji način u pogledu takve štete.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

18. Da bi ste saznali više o tome kako se odnosimo prema podacima o ličnosti i koja prava imate u vezi sa tim, molimo vas da pročitate sledeće dokumente:

• Politiku Privatnosti;

• Politiku Kolačića.

INTELEKTUALNA SVOJINA I ZAŠTITA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA

19. Sve informacije koje se nalaze na SVE JE OK (softverske informacije, elektronski i štampani mediji) predstavljaju vlasništvo SVE JE OK ili drugih ovlašćenih lica i ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka SVE JE OK, Centra ili Savetnika, niti se sa njima sme postupati tako da na bilo koji način prouzrokuju štetu SVE JE OK ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima. Sadržaj na SVE JE OK zaštićen je Zakonom o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 i 66/2019) i može biti korišćen samo u skladu sa tim zakonom.

20. Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na SVE JE OK povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete zahtevati ispravku. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja pritužbe.

21. Zabranjeno je lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja Korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

22. SVE JE OK sadržaje objavljuje u dobroj nameri. SVE JE OK sastoji se od vlastitih sadržaja i sadržaja partnera, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice, kao i veza do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkova) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. SVE JE OK nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

23. Pristup SVE JE OK i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta, osim ako uz odredeni sadržaj nije navedeno drugačije. Ovo se ne odnosi na zakazivanje termina za online savetovanje, budući da je ono omogućeno samo licima uzrasta od petnaest do trideset godina starosti.

POSTAVLJANJE KOMENTARA

24. Neophodno je popuniti polja obeležena zvezdicom. SVE JE OK zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni i nema obavezu obrazlaganja odluka s tim u vezi.

25. Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Prilikom pisanja komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. Komentari u kojima nam skrećete pažnju na slovne, tehničke i druge propuste u tekstovima neće biti objavljeni, ali ih možete uputiti kontakt stranici SVE JE OK.

26. Komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba ne objavljujemo. Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, odnosno nisu stavovi SVE JE OK.

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

27. Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između Vas i SVE JE OK i isti prihvatate nastavkom korišćenja internet stranice www.svejeok.rs. Odnos uspostavljen na ovaj način biće prekinut u slučaju zloupotrebe. Sastavni deo procesa korišćenja internet stranice i zakazivanja termina za online savetovalište je prihvatanje ovih Uslova korišćenja, Politike Privatnosti, Politike Kolačića i davanje saglasnost za obradu podataka o ličnosti putem tick-the-box procedure. Ukoliko nam ne dostavite navedene podatke i ne prihvatite navedene dokumente, ne možemo da Vam omogućimo zakazivanje termina u online savetovalištu.

28. SVE JE OK zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje Uslove korišćenja. O važnim promenama i dopunama SVE JE OK može obavestiti korisnike putem dogovorenih kanala komunikacije ili objavljivanjem na internet stranici www.svejeok.rs. Korišćenjem bilo kog sadržaja na SVE JE OK smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima..

USKRAĆIVANJE PRISTUPA SVE JE OK

29. Zadržavamo pravo da Vam u izvesnim slučajevima uskratimo pristup SVE JE OK na kraći vremenski period ili trajno, i to u slučaju kršenja ovih Uslova korišćenja, Politike Privatnosti ili Politike Kolačića ili u slučaju da posumnjamo u mogućnost spamovanja, slanja virusa, hakerskog napada i/ili bilo kakve druge mogućnosti zloupotrebe i/ili želje za namernom zloupotrebom SVE JE OK, zadržavamo pravo da prekinemo komunikaciju s Vama i da Vas prijavimo nadležnim organima i/ili službama u zemlji porekla.