© OPENS Srbija/2023/Veličković

Mentalno zdravlje iz ugla psihoterapeuta

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnih poremećaja, već podrazumeva aktivnu usmerenost na dobrobit i blagostanje pojedinca.

20.02.2024.
3 minuta čitanja

Mentalno zdravlje se odnosi na stanje emocionalnog, psihološkog i socijalnog blagostanja pojedinca. Ono uključuje sposobnost suočavanja sa stresom, efikasno upravljanje emocijama, održavanje zdravih odnosa i sposobnost prilagođavanja promenama i izazovima života. Psihoterapeuti, kroz edukaciju, podršku i razvoj boljih strategija za suočavanje sa stresom, često rade na prevenciji, odnosno na očuvanju mentalnog zdravlja.

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnih poremećaja, već podrazumeva aktivnu usmerenost na dobrobit i blagostanje pojedinca. Prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji (SZO), ,,mentalno zdravlje je subjektivno blagostanje, percipirana samoefikasnost, autonomija, kompetencija, međugeneracijska zavisnost i samoaktualizacija nečijeg intelektualnog i emocionalnog potencijala “.

Mentalno zdravlje uključuje:

  • Emocionalnu stabilnost (sposobnost prepoznavanja, razumevanja i efikasnog upravljanja emocijama),
  • Socijalnu povezanost (održavanje zdravih međuljudskih odnosa i podršku od strane porodice, prijatelja i društvene zajednice),
  • Samopouzdanje i samopoštovanje (razvijanje pozitivne slike o sebi i doživljaj lične vrednosti),
  • Sposobnost uspešnog suočavanja sa stresom (razvijanje adekvatnih strategija za suočavanje sa životnim izazovima i stresom),
  • Realizaciju ličnih potencijala (rad na razvoju svojih interesovanja i talenata, kao i postizanje ličnih ciljeva),
  • Socijalnu pravdu i jednakost (priznavanje važnosti pravičnih društvenih struktura i podrška jednakim pravima za sve).

Da bi psihoterapija bila uspešna potrebno je da u terapijskom procesu aktivno učestvuju i terapeut/i i klijent/i. Razmena između njih se odvija u sigurnom prostoru. To je sredina koja je zaštićena od spoljnjog sveta, bezbedna za klijenta, pa uz pomoć i podršku terapeuta, klijent ima mogućnost da se suočava sa svojim problemima.

Zašto je u psihoterapijskom kontaktu toliko bitan sadašnji trenutak (ovde i sada)?

Zato što svi mi možemo nešto da uradimo isključivo u sadašnjem trenutku. Naravno da uzroci problema najčešće sežu u daleku prošlost (često u rano detinjstvo). Međutim sama prošlost je nepromenljiva (već se dogodila, prošla je). Ona nam sada predstavlja samo banku iskustvenih podataka.

Tokom psihoterapijskog procesa, kao klijenti uviđamo da su stavovi koje imamo o sebi i o svetu, a koji nas sada koče u razvoju, doneti u detinjstvu i zasnovani na iskustvu iz detinjstva, na opažanju iz perspektive deteta. Tada su bili funkcionalni, ali više nisu! Zato je neophodno da ih preispitamo i izmenimo u skladu sa sadašnjim životnim okolnostima.

Važne informacije

Ukoliko se suočavaš sa bilo kakvim teškim osećanjima, a nemaš kome da se poveriš u svom okruženju, bitno je da se setiš da uvek ima onih koji su zainteresovani, spremni i sposobni da razumeju kroz šta trenutno prolaziš. Ne moraš da kažeš ni svoje ime da bi dobio/la vreme i priliku da središ svoje misli i osećanja.

Informacije o brojevima telefona preko kojih možeš anonimno (bez predstavljanja) dobiti besplatnu pomoć su dostupne na linku:

Na sledećim linkovima možeš naći korisne informacije o traženju pomoći i emocionalne podrške:

Povezani članci

Kako razgovor može da pomogne?

Nekada je veoma teško započeti razgovor o problemu koji nas muči. Plašimo se da nas drugi neće razumeti, da će umanjiti značaj onoga što proživljavamo, da će nas možda osuditi ili čak i odbaciti.

20.02.2024.
Pročitaj

Faktori rizika za samoubistvo

Iako nije uvek jednostavno da se neki od ovih rizika uoči, bitno je da osvestimo da svaki od njih može igrati značajnu ulogu u životima kako naših najbližih, tako i nas samih. Jedno naizgled obično pitanje „Kako si?“ može promeniti čitav niz posledičnih događaja, samo ako se na njega odgovori iskreno.

20.02.2024.
Pročitaj

Jedan psihoterapijski sat

Ukoliko razmišljaš o psihoterapiji, verovatno se preispituješ (u smislu da li bi tebi pomogla da se osećaš bolje) i verovatno se pitaš kako to izgleda u praksi. Koliko tačno traje jedan susret, o čemu se priča i slično.

20.02.2024.
Pročitaj

Komentari

Ostavi komentar

Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje