Rad sa mladima u domenu traume

Vebinar pruža mogućnost za bolje upoznavanje sa prirodom traumatskog iskustva kod mladih ljudi i nudi savete za oprezno pristupanje ovim temama. Poseban akcenat stavljen je i na osiguravanje samih pomagača prilikom rada na traumi kod mladih, s obzirom da i oni neretko mogu imati snažnu reakciju na razgovor o istoj, te je briga stručnjaka o sebi podjednako važna.

11.11.2022.
Pročitaj

Vebinari

Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje