Bojana Jevtić

Osnovne studije sam završila na Univerzitetu u Beogradu, smer specijalni […]

23.10.2022.
1 minut čitanja

Osnovne studije sam završila na Univerzitetu u Beogradu, smer specijalni pedagog, Bogato praktično iskustvo sam stekla u radu sa decom, mladima i porodicama u oblasti socijalne zaštite, a u cilju pružanja psihosocijalne podrške. U želji za usavršavanjem i sticanjem dodatnih praktičnih veština, završila sam savetovanje i psihoterapiju O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda. Kao savetnik i psihoterapeut radim u Savetovalištu za decu i porodicu, sa posebnim interesovanjem u radu sa mladima. Iskustvo u radu kao supervizor i savetnik na Roditeljskom telefonu mi je omogućilo dodatne profesionalne uvide. U dugogodišnjem radu uvek sam težila da povežem teorijsko znanje sa praktičnim iskustvom, što me je oblikovalo lično i profesionalno.

Povezani članci

Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje