Lidija Marković

Psiholog sam  i porodični psihoterapeut. Splet okolonosti me je doveo […]

29.11.2022.
1 minut čitanja

Psiholog sam  i porodični psihoterapeut. Splet okolonosti me je doveo da radim u domu za decu bez roditeljskog staranja, ali je to veoma brzo postao moj izbor. Raditi sa mladima je šansa da  ceo život učimo i  razvijamo se. Takođe sam, od osnivanja  Nacionalne dečje linije, radila kao telefonski savetnik. Naučila sam kolika je odgovornost nas odraslih za dobrobit dece i koliko je važno pružiti im podršku u odrastanju. Takođe sam shvatila da su deca i mladi vrlo kompetentni. Ako im, kroz odnos u kome se  osećaju poštovano i prihvaćeno damo šansu, moći će da otkrivaju i razvijaju najbolji deo sebe. 

Povezani članci

Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje