Branislava Maljković

Psiholog sam i psihoterapeut, sa posebnim iskustvom u radu decom […]

23.10.2022.
1 minut čitanja

Psiholog sam i psihoterapeut, sa posebnim iskustvom u radu decom i mladima, kao i savetodavnom radu sa porodicama. Profesionalni identitet sam gradila najviše u  radu sa decom i mladima bez roditeljskog staranja, kao i pružanju psihosocijalne podrške deci i porodicama koji su prolazili kroz krizne životne situacije. Radeći kao porodicni saradnik, najveću motivaciju u radu pružao mi je svaki osmeh deteta, mlade osobe i njihovih porodica koji se javi onda kada dete ličnim snagama i u zajednistvu sa porodicom prebrodi aktuelne izazove. Prevladavanjem krize, a osnaženi novim iskustvom, veštinama i otkrivanjem svojih potencijala, deca i mladi su spremniji za dalji napredak, rast i razvoj. U radu mi je najvažniji odnos poverenja terapeuta i klijenta. Smatram da je svaki odnos pun razumevanja, podrške i autentičnosti blagotvoran kako za klijenta, tako i za samog terapeuta.

Povezani članci

Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje