Marija Stanišić

Osnovne i master akademske studije pedagogije završila sam na Filozofskom […]

23.10.2022.
1 minut čitanja

Osnovne i master akademske studije pedagogije završila sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vođena radoznalošću i istraživačkim duhom svoje dalje školovanje nastavila sam na spomenutom fakultetu upisavši i doktorske studije pedagogije i opredelivši se za oblast porodične pedagogije. Pored formalnog obrazovanja, svoje teorijsko i praktično iskustvo želela sam da proširim na edukaciji za psihoterapeuta, te sam trenutno i psihoterapeut pod supervizijom na završnoj godini Geštalt psihoterapije. Kao pedagog i psihoterapeut imala sam prilike da najviše znanja i iskustva steknem u radu sa mlađom populacijom, a naročito sa adolescentima. Polja mog rada sa mladima su raznolika, te tako svakodnevno učim o njima kroz rad u različitim organiyacijama, kroz savetovanje putem telefonske linije, online savetovanje putem chata i psihoterapijski rad. U radu sa decom i mladima, stvaram podržavajuću i prihvatajuću atmosferu u kojoj će se otvoriti prostor za iskazivanje najdubljih osećanja i ljudske ranjivosti.

Povezani članci

Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje