Hristina Brđović

Završila sam Filozofski fakultet, grupa za psihologiju na univerzitetu u […]

29.11.2022.
1 minut čitanja

Završila sam Filozofski fakultet, grupa za psihologiju na univerzitetu u Beogradu. Radno i profesionalno iskustvo sticala sam u vrtiću, školi i od 2001. godine u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Radim kao psiholog, psihoterapeut i interni supervizor na različitim programima koje  ustanova razvija. Završila sam Napredni trening kurs iz Racionalno emocionalno bihejvioralne terapije, ovladala znanjima i veštinama porodičnog psihoterapeuta, sistemske porodične terapije i prošla niz specijalizovanih obuka za Telefonsko savetovanje dece, mladih i odraslih osoba. Imam preko 15 godina terapisjkog iskustva u radu sa decom, mladima i porodicama sa traumatskim iskustvom i svojim znanjem i iskustvom mogu da dam potrebnu individualnu i porodičnu podršku za lični i sistemski razvoj. 

Povezani članci

Procena i rad sa problemima besa kod mladih ljudi

Ovaj vebinar nudi sažeti prikaz različitih načina ispoljavanja osećanja besa kod mladih, raskrinkavajući pritom ustaljene mitove po pitanju besa kod ove ciljne grupe. Otkrijte kako da napravite razliku između situacija u kojima bes predstavlja gorući problem koji treba odmah rešavati, i onih kada on ne mora da se nađe u prvom planu. Vebinar takođe nudi smernice za rano prepoznavanje i...

30.11.2022.
Pročitaj

Klinička kompleksnost kod mladih, procena i razmatranje uključenosti

U ovom vebinaru razmotrene su mogućnosti za uključivanje adolescenata sa nešto kompleksnijom simptomatologijom u tretman. Otkrijte koji su najčešći izazovi, kao i na koji način se oni mogu uspešnije prebroditi kako bi se brže dostigli ciljevi koji su prethodno postavljeni u saradnji sa mladom osobom. Poseban osvrt napravljen je na važnost timskog rada različitih stručnjaka, kako bi odgovor na probleme...

11.11.2022.
Pročitaj

Istraživanje razloga za samopovređivanje kod mladih

Ovaj vebinar nastoji da kod gledaoca podstakne bolje razumevanje razloga za samopovređivanje kod mladih ljudi, kao i da spreči pogrešno tumačenje i odabir potencijalno štetnih pristupa u radu sa mladima sa ovom vrstom problema. Kroz ilustracije iz prakse i predloge za razvijanje invidivualizovanog pristupa, ponuđeni su i načini da mladima koji se upuštaju u samopovređivanje pomognete da razumeju sami sebe...

11.11.2022.
Pročitaj
Girl

Hitno ti je
potrebna pomoć?

Pozovi SOS centar Zakaži online savetovanje